Kwota wolna od podatku w PIT – jakie zmiany w 2022 roku?

Kwota wolna od podatku w PIT – jakie zmiany w 2022 roku?

Kwota wolna od podatku jest jednym z najważniejszych zagadnień, które wpływają na nasze zarobki i opłaty podatkowe. Co roku mogą następować zmiany względem wysokości tej kwoty, zależnie od polityki rządu i aktualnej sytuacji gospodarczej. W 2022 roku również pojawiły się pewne nowości i zmiany, które warto poznać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tej sprawie.

Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku

W 2022 roku kwota wolna od podatku została zwiększona w porównaniu do poprzedniego roku. Obecnie wynosi ona 8 000 złotych rocznie, co oznacza, że można zarobić tę sumę bez konieczności płacenia podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające mniej niż 8 000 złotych rocznie nie muszą odprowadzać podatku od swoich dochodów.

Podatek dochodowy dla zarobków powyżej kwoty wolnej

Jeśli nasze dochody przekraczają kwotę wolną od podatku, musimy odprowadzać podatek dochodowy. W 2022 roku obowiązuje podatek w trzech skali. Dla dochodów do 85 528 złotych obowiązuje 18% stawka podatkowa. Natomiast dla dochodów powyżej tej kwoty do 127 000 złotych obowiązuje 32% stawka podatkowa. Dochody przekraczające kwotę 127 000 złotych podlegają opodatkowaniu stawką 32% oraz dodatkową stawką solidarnościową w wysokości 4%.

Zmiany w ulgach i rozliczaniu podatku

Wraz z nowym rokiem wprowadzono również pewne zmiany dotyczące ulg podatkowych oraz sposobu rozliczania podatku dochodowego. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej ulgi na pierwszego, drugiego i trzeciego dziecka. Ulga ta wynosi 500 złotych miesięcznie na każde dziecko i przysługuje rodzicom, którzy osiągają dochód nieprzekraczający kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, w 2022 roku wprowadzono możliwość rozliczenia podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do wysokości 380 000 złotych rocznie. Jest to korzystne rozwiązanie dla małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę.

Jak widać, w 2022 roku wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących kwoty wolnej od podatku w PIT oraz sposobu rozliczania podatku dochodowego. Warto być świadomym tych zmian i dobrze zrozumieć, jak wpływają one na nasze zarobki i opłaty podatkowe.

Udostępnij

Popularne Posty

Tagi