Navotech

Pawliczka 22a 41-800 Zabrze

Zadzwoń
327 771 144

Opis

Navotech, lider w technologiach oczyszczania ścieków, oferuje zaawansowane separatory tłuszczu, idealne dla sektora gastronomicznego, oraz separatory ropopochodnych, niezbędne w przemyśle motoryzacyjnym. Firma specjalizuje się również w projektowaniu i instalacji przepompowni ścieków, co stanowi kluczowy element efektywnego systemu zarządzania odpadami. Produkty Navotech, w tym komory drenażowe i osadniki, są rozpoznawane za ich niezawodność i wydajność.

Oferowane usługi:
– Projektowanie instalacji PPOŻ
– Montaż systemów dachowych
– Serwis i przeglądy
– Remonty
– Wsparcie techniczne
– Oddymianie
– Świetliki dachowe
– Pasma świetlne
– Obróbki blacharskie
– Przegrody ogniowe

Lokalizacja